Fotogaléria

Presvedčte sa o kvalitnom prevedení našich služieb ako kaskády proti dažďom, terénne úpravy, planírovanie záhrad, betónovanie a ďalších typov zemných prác v okresoch Piešťany, Trnava alebo Hlohovec.

Kaskády proti dažďom

Miešanie betónu

Urovnanie pozemku

Úprava plochy okolo domu

Úprava svahu

Úprava pozemku

Príprava pozemku na stavbu

Úprava a planírovanie záhrady

Príprava plochy zberného dvoru

Planírovanie pozemku

Výkop, naštrkovanie a valcovanie cesty

Planírovanie pozemkov, záhrad

Úprava prístupovej cesty

Planírovanie, zarovnanie pozemku

Príprava plochy pred pokládkou dlažby

Navážka hliny pre budúcu terasu

Búracie práce

Príprava plochy pre budúcu cestu

Menu