Fotogaléria

Presvedčte sa o kvalitnom prevedení našich služieb ako kaskády proti dažďom, terénne úpravy, planírovanie záhrad, betónovanie a ďalších typov zemných prác v okresoch Piešťany, Trnava alebo Hlohovec.

Planírovanie pozemku Rakovice

Planírovanie pozemku Dvorníky

Planírovanie pozemku Ostrov

Kaskády proti dažďom

Miešanie betónu

Urovnanie pozemku

Úprava plochy okolo domu

Úprava svahu

Úprava pozemku

Príprava pozemku na stavbu

Úprava a planírovanie záhrady

Príprava plochy zberného dvoru

Planírovanie pozemku

Výkop, naštrkovanie a valcovanie cesty

Planírovanie pozemkov, záhrad

Úprava prístupovej cesty

Planírovanie, zarovnanie pozemku

Príprava plochy pred pokládkou dlažby

Navážka hliny pre budúcu terasu

Búracie práce

Príprava plochy pre budúcu cestu

Menu