Betónovanie základovej platne Ratnovce

Popis práce:

Projekt v Ratnovciach bol rozdelený na viacero častí. Na prvú časť bolo použité kladivo na búranie starého betónového nájazdu. Druhá časť pozostávala z planírovania pozemku a úpravy pred navážkou hrubého lôžka (použili sme starý narozbíjaný betón, ktorý ušetril majiteľovi peniaze za podsypový materiál). Nasledovala navážka jemnejšieho materiálu, žabovanie a úprava plochy.

Ďalej sme použili dosky ako šalung, pred betónovaním sme samozrejme zaviazali karisiete. Betónové platne boli rozdelené na tri časti s rôznymi rozmermi, urobené do spádov kvôli veľkému množstvu vody, ktorá počas dažďov robí okolitým domom problémy. Odtok vody sme vyriešili betónovým žľabom, ktorý bude odvádzať vodu do blízkeho potoka. Tretia, a zároveň posledná časť betónovej platne bola rozdelená schodíkom, ktorý slúžil ako šalung.

Pri zložitejšom prístupe a navonok náročnému projektu sa nám podarilo splniť odhadovaný čas práce, ktorá bola ohodnotená veľkou spokojnosťou zákazníka.

PRED

PRED

PO

Čas práce

2 týždňe

Miesto výkonu

Ratnovce

Cena projektu

primeraná cene materiálu a manuálnej práci

Ďalšie fotky z realizácie

Páči sa Vám naša práca?

Sme pre Vás k dispozícií! Neváhajte nás kontaktovať.