Výstavba bazéna v Piešťanoch

Popis práce:

Práca bola rozplánovaná na viac etáp, ktoré sa týkali výkopu bazéna, manuálnych prác, šalovaniu, betonáže. Pri kopaní sme sa nezaobišli bez drobných problémov. Bez dostupných plánov a bez vyznačenia hlavného prívodu vody sme vykopali a poškodili vodovodnú hadicu, ktorú sme samozrejme opravili spojkou a následne neplánovane použili na napúšťanie bazéna. Výkop bol blízko okrasnému plotu, pri ktorom sme sa obávali narušenia základu. Zemina sa vyvážala šmykom riadeným bagrom. Približný čas výkopových prác bol 10 hodín.

Pred navážkou štrkového lôžka sme položili geotextíliu. Štrkové lôžko (15-20cm) sme zhutnili a urovnali. Podľa podkladov od bazenárov sme použili a zaviazali dvojitú karisieť (8mm), vypodložená bola približne 5cm. Betón bol objednaný z menej známej betonárky v Očkove, s ktorou som bol maximálne spokojný. Pri spracovaní betónu sme spolupracovali s firmou Profi House, pri ktorých sa ukázala profesionalita v odbore a spolupráci medzi sebou.

Pred vystavaním polystyrénových DT, s ktorým som nemal skúsenosť, sme schválili ručné betónovanie s pomocou miešacej lyžice na UNC. Práca trvala dlhšie ako sa plánovalo, ale nič sa nepoškodilo a táto varianta sa ukázala ako správna.

Ďalšia etapa pozostávala zo šalovania venca, pri ktorom mi pomáhal majster svojho remesla, ktorý sa vyzná v práci s drevom. Samozrejme som asistoval a niečo nové sa naučil. Betónovanie venca sme robili ručne s pomocou miešacej lyžice na UNC. Šalung, pri ktorom boli použité spony, dosky a spojky, ktoré slúžili na šalovanie deky, ktorá bude slúžiť na šachtu pri bazéne.

Rozmery:

  • hĺbka: 1.5m
  • šírka: 3.5m
  • dĺžka: 8m
  • hrúbka venca: 8cm

PRED

PRED

PO

Čas práce

3 týždne

Miesto výkonu

Piešťany

Cena projektu

pohyblivá, závisí od ceny materiálu a vykonaných služieb

Ďalšie fotky z realizácie

Páči sa Vám naša práca?

Sme pre Vás k dispozícií! Neváhajte nás kontaktovať.